Infomöte och hälsodeklaration

Infomöte
Vi kommer att ha en alternativ hantering av infomötet med anledning av covid19 och de föreskrifter som kommit via Folkhälsomyndigheten. Vi återkommer om detta.

Vi har också en informationslapp och hälsodeklaration som föräldrarna ska fylla i, där de skriver om ni äter någon medicin, är allergiska eller om det är nåt annat vi behöver veta. Alla ledare har tystnadsplikt och får inte berätta för någon annan om det som ni och era föräldrar skriver eller berättar för oss.

Hälsodeklarationen mailar eller skickar vi ut för ifyllnad när ni har fått plats hos oss.

Läs om Packlista